1. Home
Liga Pro

Vasily Shirshov

Alexey Uvarov

0
3
1
6
11
2
7
11
3
7
11
Event Ended
 • Match Winner
  Settled / Winner: Alexey Uvarov
  ContractLast Traded Price
  • Alexey Uvarov
    Winner
  • Vasily Shirshov
    Loser